Delen via sociale media

Payroll

De hoogste kosten binnen een bedrijf of instantie zijn vaak de personeelskosten. Deze bestaan niet alleen uit de directe kosten zoals loonkosten maar ook vaak uit verborgen kosten zoals overhead van de personeelsadministratie, kosten voor verloningssoftware of accountantskosten hiervoor, uitvoering Wet verbetering Poortwachter met bijbehorende Arbo voorziening en doorbetaalverplichtingen vanuit de CAO. Daarnaast moet u als werkgever ook nog vaak voorzien in allerlei secondaire arbeidsvoorzieningen zoals pensioen, verlofregelingen, lease-auto en wellicht meebetalen aan kinderopvang. Het komt ook vaak voor dat er direct vervanging moet worden geregeld bij verlof of ziekte wat ook weer extra kosten met zich meebrengt.

Het komt helaas vaak voor dat u als ondernemer of HR/P&O-functionaris veel tijd en geld kwijt is aan personele rompslomp. 

Om nu voor eens en altijd de personele kosten inzichtelijk te hebben en risico’s uit te sluiten en in veel gevallen zelfs te besparen op uw personeelskosten heeft Vos Arbeidsmobiliteit de oplossing: Payrollen van uw personeel. Bij Payrollen verlegt u het juridisch werkgeverschap maar behoudt u het operationele werkgeverschap waardoor de binding met uw personeel sterk aanwezig blijft. De kosten zijn direct inzichtelijk want u krijgt enkel eens per week hiervoor een factuur.

Wilt u meer weten neem dan contact op via onze contactpagina.